தாயின் ஸ்பரிசம்..

விலைமதிக்க முடியாத
பரிசு..
ஆனால் அம்மா...
உன்னையின்றி நான் வாடுகிறேன்..
என்னைப் புரிந்து கொள்வாயா ?


This entry was posted on 15:27 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 comments:

    புதியவன் said...

    தாயின் ஸ்பரிசம் தேடும் குழந்தையின் உணர்வுகள்...அருமை...

  1. ... on Thursday, February 12, 2009 3:53:00 pm